Underskriftskampanje

Som noen av dere kanskje vet, så ble det etter 1. oktober ulovlig å bringe vitaminer og kosttilskudd som har mer enn en viss mengde næringsstoffer inn i landet, og i Norge er grenseverdiene ganske lav. Dette gjør det vanskeligere for folk som trenger spesifikke kosttilskudd for å ha en normalt fungerende kropp.

Vennligst signere denne underskriftskampanje i protest!
(For å registrere, klikk på "signer underskriftskampanjen")

Vitaminaksjonen er opprettet av Foreningen for Ernæringsmedisin.

"Foreningen for Ernæringsmedisin vil øke kunnskapsnivået om ernæringsmedisin blant leger, beslutningstakere og befolkningen generelt ved å distribuere relevant forskning og informasjon. Foreningen jobber for at ernæringsmedisin skal få større fokus i medisinsk behandling, og at vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer skal være fritt tilgjengelig for befolkningen i doser og former som har terapeutisk effekt."

Kopirett © 2015 Vitaminaksjonen. Alle rettigheter reservert.

Utviklet av Tunanor.com