OPPDATERING

Hei alle sammen, OPPDATERING

Helse-og omsorgsdepartementet ringte meg nettopp...... og fortalte at en ny forskrift som fjerner de enkelte vitaminer fra legemiddellisten er trådd i kraft med umiddelbar virkning. De bekreftet for meg at min antagelse om at det hadde skjedd en glipp i første runde :)
De fortalte også at Legemiddelverket nå går gjennom alle mineralene og vil komme med et forslag til å fjerne også mineralene fra legemiddellisten. Forslaget skal være klart i denne uken.
Videre snakket vi om andre stoffer, urter med mer, og også her vil det gjøres en opprydningsjobb - så her må vi ikke slippe taket i dem!

Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. november 2015 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 2 annet ledd jf. delegasjonsvedtak 8. juni 1995 nr. 521.
I
I forskrift 27. desember 1999 nr. 1565 om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) gjøres følgende endringer:

I § 2 Legemiddellisten skal følgende oppføringer strykes:

-Askorbinsyre
-Biotin
-Cyankobalamin
-Folsyre (acidum folicum)
-Kalsiferol
-Niacin
-Nikotinsyre (acid nicotinicum)
-Pantotensyre
-Pyridoksin
-Riboflavin
-Tiamin
-Tokoferol

II

Forskriften trer i kraft straks.

Vitaminaksjonen er opprettet av Foreningen for Ernæringsmedisin.

"Foreningen for Ernæringsmedisin vil øke kunnskapsnivået om ernæringsmedisin blant leger, beslutningstakere og befolkningen generelt ved å distribuere relevant forskning og informasjon. Foreningen jobber for at ernæringsmedisin skal få større fokus i medisinsk behandling, og at vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer skal være fritt tilgjengelig for befolkningen i doser og former som har terapeutisk effekt."

Kopirett © 2015 Vitaminaksjonen. Alle rettigheter reservert.

Utviklet av Tunanor.com